Companions > White Kalmia
Image 18 of 41
White Kalmia

White Kalmia

Unusual pentagonal symmetry